Astroloji

Astrolojinin Bilimsel Analizi

Astrolojinin Bilimsel Analizi

Astroloji ile astronomi kavramlarını birbirinin aynısı sanan, sonunda loji olması nedeniyle astroloji konularının bilimsel olduğunu iddia eden bir çok insan vardır. Astrolojinin bilimsel analizi Gökbilimci olan Carl E. Sagan tarafından söylenen ” ıldızlara iki şekilde bakılabilir: Ya oldukları şekilde, ya da olmalarını dilediğimiz şekilde. ” sözü bu konuyu net bir şekilde özetler niteliktedir.

Astroloji konularını bilimsel olarak gören kesim olduğu gibi bilim olarak değerlendirmeyen astrologlar da vardır. Fakat astroloji konularının tanımı ve anlatımı nasıl yapılırsa yapılsın kesinlikle fizikte yer alan kuvvetler konusuna dahi değinilmektedir.

Astrolojinin Tanımı

Astrologia yani yıldızların hesabı anlamına gelen kelimesinden türeyen Astroloji Türk Dil Kurumu tarafından Yıldız Falcılığı olarak tanımlanmaktadır. Astrologlar arasında da astroloji tanımı noktasında bir hayli fazla farklılıklar bulunmaktadır. Görüşlere ve yorumlamalara göre farklılıklar gösteren astrolojinin tanımı konusuna çok değinmeyeceğiz. Burada astrolojinin türleri hakkında bilgi vermek şüphesiz akılda yer eden konuların daha net anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

Astroloji Türleri

Astrolojinin neredeyse her kültürde görülüyor olması zaman içerisinde çok farklı çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Babil Astrolojisi: Babil’de M.Ö. 2. milenyumda ortaya çıkmıştır. İnsanların yaşamı, doğal afetler ve hava durumu gibi unsurların gök yüzünden etkilendiği inancıyla başlamıştır. O dönemde bilinen 5 gezegenin varlığı tamamen tanrılar ile ilişkilendiriliyordu. Gezegenlerin hareketlerinin dünyayı yönetiyor olduğu inancı hakimdi. Astroloji ile ise gezegenlerin hareketlerinin tahmin edilmesine çalışılıyordu. Günümüzde tanınan 12 burcun temeli bu dönemde oluşturulan 12 ev ile atılmıştır.

Helenistik Astrolojisi: Akdeniz bölgesinde M.Ö. 1. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Büyük İskender’in fethinden sonra Mısır Dekanik Astrolojisi ve Babil Astrolojisi birleştirilmiş ve ilk horoskopik astrolojisi oluşturulmuştur. Astroloji türleri arasında Yükselen’i ilk kullanandır. 12 göksel ev de bunlardan türemiştir. Bu dönemde Doğum Haritasına odaklanılmıştır.

Batı Astrolojisi: Zodyak üzerine kurulmuş ve Helenistik Astrolojisi’nin uzantısıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve günlük gazetelerde karşımıza çıkmaktadır. Kişinin doğduğu andaki Ay, Güneş ve gezegenlerin gökyüzündeki şekillerinin Dünya’dan görünüşü yani doğum haritaları çıkarılmaktadır. Bu yöntemde kişinin doğduğu tarih, saat ve yere göre harita çıkarılır. Haritada kişinin gelecekteki başarı derecesi, yetenekleri ve kişilikleri ile ilgili yorumlar yapılır. Bu dönemde 7 tane gezegenin varlığı kabul edilmiş ve bu gezegenlerin hareketleri dikkate alınıyordu. Günümüzde Ptolemaic Sistemi olarak anılan Dünya – Merkeziyetçi görüşü hakimdi. O dönemde Ay ve Güneş bile gezegen olarak sayılıyordu.

Çin Astrolojisi: Modern takvim yerine Çin takviminden yararlanılıyor olması nedeniyle diğerlerinden farklıdır. Beş elementten; tahta, ateş, toprak, metal ve su’dan oluşmakta ve 60 yıllık bir döngüye sahiptir.

Genel olarak konuyu toparlamamız gerekirse astrolojinin anlaşılmaması konusunda akıllardakini gidermek için, ortaya atılan iddiaların anlaşılır olması gerekmektedir. İddialarda anlaşılmayan detayların iddia sahipleri tarafından giderilmesi gerekmektedir. Bilimde de her konuda olduğu gibi doğru sonuçlarının alınabilmesi için dürüstlük şarttır. Bilim kategorisinde her insanın kendi görüşleri ve inançları olsa da ortaya çıkan sonuçların objektif bir şekilde değerlendirilmesi çok daha önemlidir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı