Ana Sayfa / Tarih / İngiltere Halkı Gözünden Kraliyet Ailesi

İngiltere Halkı Gözünden Kraliyet Ailesi

İngiltere Halkı Gözünden Kraliyet Ailesi

Geçen yüzyıllar içerisinde demokrasi anlayışı güçlenmiş monarşi hükmünü yitirmiş olsa da İngiliz halkı kraliyet ailesi hala sevgi ve saygı beslemeye devam etmektedir. İngilitere’de her şey adım adım gelişmiştir. İngiltere’de geleneklerin etkisi nedeniyle yazılı bir anayasaları bile yoktur. İngilizler’in hanedana saygı duyduğu düşüncesi yanlıştır. Sadece kraliyet kurumuna saygı duymaktadırlar. 17. yüzyılda parlamento ve kral arasındaki güç mücadelesinden parlamento galip gelerek Oliver Cromwell önderliğinde cumhuriyet ilan edilmiştir. İngiliz insanının muhafazakar bir mizaca sahip olması nedeniyle daha sonradan monarşik düzenin devamı sağlanmıştır. Kraliyetin tarafsız olması var olan düzene çomak sokmanın anlamsız olacağını düşündürdüğünden süreç böyle devam etmiştir. Fakat ilginç olan İngiltere kralının o dönemde İngiliz kökenli bile olmamasıdır.

İngilitere’de Monarşi – Halk İlişkisi

Halk ve monarşi arasında İngiltere’de herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. Halkın kraliyet ailesine olan saygısının nedenini öğrenmek için kraliyetin bir işlevi olup olmadığına ve kraliyetin maliyetine bakmak gerekiyor. İngiliz halkı hiç işlevi olmamasına rağmen vergilerinden pay alan kraliyet ailesini desteklemeyecektir.

Elbette kraliyet ailesinin bir maliyeti vardır. Fakat bu maliyet kraliyet ailesinin İngiliz ekonomisine kattıkları düşünüldüğünde adeta devede kulak kalmaktadır. Kraliyet ailesinin saraylarının bakımı dahil İngiltere bütçesine getirdiği yük onların sayesinde elde edilen turizm gelirlerinin yanında çok az kalmaktadır. Yani kraliyet ailesinin vatandaşın parası ile sarayda yaşıyor olduğu düşüncesi yanlıştır. Zira kraliyet ailesi tarafından kullanılan tüm mülklerin tapusu yine aileye aittir. Saraylar kraliçenin ailesinin malı olup, devletin değildir. Hükümet ve kraliyet ailesinin bir çatışma yaşaması durumunda aile isterse sarayları turizme kapatabilir. Tabi hükümette aileye verdiği desteği sonlandırabilir. Bu bilgi dahi iki tarafın da birbirinden yararlandığı bir denge durumunun varlığından bahsetmemiz konusunda fikir verecektir. Denge durumu kraliyet ailesinin hala varlığını sürdürüyor olmasının en önemli sebebidir.

Kraliyet Ailesinin İşlevi

İnsanlar tarafından pek bilinmese de kraliyetin hala oldukça fazla somut yetkisi bulunmaktadır. İngiliz ve Avustralya Hükümetleri göreve gelmek için kraliçeden onay almak zorundadırlar. Kraliçenin ayrıca meclis kararlarını veto etme ve görevi devam eden hükümeti görevden alma gibi yetkileri de bulunmaktadır. Karşı tarafa geçtiğimizde meclisin de referandum yaparak monarşiyi ortadan kaldırma yetkisi bulunmaktadır. Burada da iki tarafın yararlandığı bir denge durumundan bahsedebiliriz.

Meclis ve hükümet üzerindeki yetkilerini kraliçenin hiç kullanmıyor olması yetkilerin insanlar tarafından bir formalite olarak görülmesine neden oluyor. Fakat Avustralya’da 1975 yılında yaşanan anayasal krizde görüldüğü üzere kraliçenin hala siyaset üzeri güçleri bulunmaktadır. Kraliçenin yetkilerinin halk tarafından alınabilecek olması, yetkilerin kötüye kullanılması risklerini azaltmaktadır. Halk kraliçeyi dengeleyici bir unsur gördüğünden bu durumdan memnundur. Fakat her koşulda monarşinin ideal bir denge unsuru olduğunu düşünmek de doğru değildir. İngiltere’de monarşi hala başarılı bir şekilde sürdürülebiliyor iken felaket ile sonuçlanan farklı örnekler de bulunmaktadır.

Tavsiye Konu

İstanbul’un Fethi Ve İlginç Özellikleri

İstanbul’un Fethi’nin İlginç Özellikleri İstanbul’un fethi zamanın çok ötesinde askeri yapılanma ve kullanılan teknikler içerdiğinden, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir